Odenhuset, Trollhättan

Handelsfastighet i centrala Trollhättan med köpcentrum, kontor och parkering. Cirka 35 hyresgäster, bland andra Trafikverket, Systembolaget, en biograf, barnmorskemottagning samt butiker och restauranger. Fastigheten består också av parkeringshus med 470 parkeringsplatser för uthyrning och medger påbyggnadsmöjlighet av ca 130 lägenheter.

Hyresgäster
38 st / 13% vakans

Uthyrningsarea
16 891 kvm

P-platser
471 st
Varav 112 st laddplatser

Byggrätter
11 000 kvm

Användningstyp
Handel (48%), kontor (16%), bio (10%), restaurang (7%), livsmedel (7%), lager (6%), vård (5%), övrigt (0,2%)