Om Forshem Fastigheter

Forshem Fastigheter bedriver utveckling och förvaltning av bostads- och samhällsfastigheter. Vår verksamhet bedrivs i Västsverige i regionerna Skaraborg och Trestadsområdet, med Skövde och Trollhättan som centralorter.

Bolaget ägs och utvecklas av Götenehus Group i samarbete med rådgivning EHF AB. Tillsammans kombineras Götenehus Groups lokala förankring och långa erfarenhet av bostadsutveckling med rådgivarnas breda erfarenhet av fastighets- och stadsutveckling.

Genom Forshem Fastigheter vill vi bidra till ökad tillväxt och en god samhällsutveckling i regionernas städer, och därmed göra området till en av de mest moderna och dynamiska regionerna inom hållbar boendemiljö och livskvalitet, mobilitet samt utbildning, forskning och utveckling.

Vi vill bidra till att utveckla städer – och regioner.