Sylte center, Trollhättan

Samhällsfastighet med flera stabila och långsiktiga hyresgäster som vårdcentral, folktandvård, apotek och ICA-butik. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 300 kvadratmeter. Fastigheten innefattar byggrätter på 12 000 kvadratmeter som möjliggör byggnation av minst 70 lägenheter de närmaste åren.

Hyresgäster
9 st / 13% vakans

Uthyrningsarea
5 300 kvm

P-platser
200 st

Byggrätter
12 000 kvm

Användningstyp
Handel (9.5%), kontor (10.5%), restaurang (3%), livsmedel (10.5%), vård (36.7%), övrigt (9.1%)