Utveckling och förvaltning av fastigheter i Västsverige

Vi är en stabil stadsutvecklingsaktör med bred kompetens, erfarenhet och lokal förankring i Nordvästra Götaland och regionerna Skaraborg och Trestadsområdet.

Vi vill bidra till att utveckla städer – och regioner.