Finansiell info

Vår målsättning är att vara marknadsledande inom stadsutveckling i Nordvästra Götalandsregionen. Läs om våra övriga mål, vision och nyckeltal nedan.

Mål och vision

  • Under kommande tre till fem åren bygga ett betydande fastighetsbestånd i Nordvästra Götalandsregionen
  • Forshem Fastigheter ska vara marknadsledare i varje stad genom lokalkännedom och ett brett nätverk bland näringsliv och kommuner
  • Minst 80% av tillgångarna ska vara kassaflödesgenererande från dag ett med tillgångsförvaltningspotential
  • Cirka 20% av portföljen kan vara utvecklingsprojekt som ska genomföras när marknadsförutsättningarna medger