Ägare

Forshem Fastigheter är en del i Götenehus Groups stora satsning på fastighetsutveckling.

Koncernstruktur