Hållbarhet

Vi har utvecklat vårt hållbarhetsarbete och bland annat tagit fram hållbarhetsmål – och delmål
– inom de tre hållbarhetsområdena: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

SOCIAL
HÅLLBARHET

Vi ska bidra till hållbara städer och
bostadsområden och vara en hållbar
arbetsgivare.

– Bidra med mötesplatser och levande samhällen.
– Skapa mervärde för stadskärnor (ökad handel, omsättning, erbjudande).

EKONOMISK
HÅLLBARHET

Vi ska vara en aktiv kraft för en hållbar omställning där vi är verksamma.

– Stabil ekonomi som möjliggör vår
verksamhet över tid.

MILJÖMÄSSIG
HÅLLBARHET

Vi ska till 2030 halvera klimatutsläppen från fastighetsutveckling jämfört med
2022 och bedriva klimatneutral utveckling av bostäder. Vår värdekedja ska vara klimatneutral senast 2045.

– Kunskap om våra fastigheters klimatpåverkan.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom Götenehus Group →