Ledning

Forshem Fastigheter AB

Patric Westdahl

Fastighetsutvecklingschef Forshem Fastigheter AB
Erfarenhet: >25 år
Fokus: Lokal fastighetsutveckling, planprocesser hyresgästanpassningar, om- och tillbyggnad
Baserad: Trollhättan och Uddevalla

Per Alexanderson (t.v. i bild)

Koncernchef EHF AB
Erfarenhet: 35 år
Fokus: Framdrift, utveckling
Baserad: Lidköping