Investera i Forshem Fastigheter

Ingress?

Fem skäl att investera i Forshem Fastigheter

  1. Region som likt norra Sverige får stora andelar av framtidens hållbara industrisatsningar och expansion av det svenska försvaret
  2. I kombination med ett fastighetsekonomiskt mycket fördelaktigt utgångsläge, förutspås den framtida riskjusterade totalavkastningen bli väldigt god det kommande decenniet
  3. Regionen har mycket stabila grundförutsättningar med stark historisk industritradition, ett mycket centralt läge i Skandinavien och relativt god tillgång till mark- och arbetskraft
  4. Fördelaktig konkurrenssituation genom Forshem Fastigheters lokala förankring jämfört med större Svenska städer
  5. Forshem Fastigheter kommer vara den enda gränsöverskridande aktören som verkar över hela regionen och helt och hållet tar utgångspunkt i kunden och städernas behov

.