Diana 3 och 6, Trollhättan

Kontors- och bostadsfastighet i centrala Trollhättan med kontor, bostäder och restaurang. De större lokalhyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. Fastigheten består även av 22 bostadslägenheter.

Hyresgäster
5 st / 23% vakans

Uthyrningsarea
5 899 kvm