Vasaporten, Skövde

Handelsfastighet i centrala Skövde med butiker, kontor och parkering. Hyresgäster är bland annat Hemköp, Arbetsförmedlingen och en restaurang. Fastigheten består också av ett parkeringshus med 480 parkeringsplatser för uthyrning. Det pågår planarbete för framtida påbyggnad med bostäder.

Hyresgäster
3 st / 0% vakans

Uthyrningsarea
7 666 kvm + 3 300 kvm garage

P-platser
483 st
Varav 90 st laddplatser

Byggrätter
>10 000 kvm

Användningstyp
Handel (50%), kontor (41%), restaurang (9%)